استان همدان ج94

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، مسابقه شاهنامه‌خوانی و تزئین سفره هفت‌سین کتابخانه عمومی شهید خضریان با حضور و همکاری تعداد زیادی از اعضای فعال این کتابخانه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، سیدجوادمعینی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کبودراهنگ در جلسه شورای اداری کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهرستان کبودراهنگ با اشاره به عملکرد مطلوب شهرستان کبودراهنگ در جذب کتب اهدایی در استان همدان، این برنامه را یکی از راه‌های مهم، کم هزینه و سریع در جهت تقویت منابع مکتوب کتابخانه‌های عمومی دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، ششمین و آخرین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان فامنین در سال 1394 در فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، معصومه فزونی مسئول کتابخانه عمومی شهید باهنر، هدف از اجرای این طرح را شاداب سازی روحیه مخاطبین متناسب با ایام نوروز دانست و افزود: فضاسازی انجام شده متناسب با ایام نوروز و مرتبط با کتاب و کتابخوانی می‌باشد که مورد استقبال اعضا نیز قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، دکتر عاطفه زارعی ، با اشاره به راه‌اندازی ایستگاه مطالعه سیار در همدان، اظهار کرد: با همکاری سازمان اتوبوسرانی، سه ایستگاه مطالعه سیار در شهر همدان راه‌اندازی شده است.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، مسابقه شاهنامه‌خوانی و تزئین سفره هفت‌سین کتابخانه عمومی شهید خضریان با حضور و همکاری تعداد زیادی از اعضای فعال این کتابخانه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، سیدجوادمعینی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کبودراهنگ در جلسه شورای اداری کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهرستان کبودراهنگ با اشاره به عملکرد مطلوب شهرستان کبودراهنگ در جذب کتب اهدایی در استان همدان، این برنامه را یکی از راه‌های مهم، کم هزینه و سریع در جهت تقویت منابع مکتوب کتابخانه‌های عمومی دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، ششمین و آخرین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان فامنین در سال 1394 در فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، معصومه فزونی مسئول کتابخانه عمومی شهید باهنر، هدف از اجرای این طرح را شاداب سازی روحیه مخاطبین متناسب با ایام نوروز دانست و افزود: فضاسازی انجام شده متناسب با ایام نوروز و مرتبط با کتاب و کتابخوانی می‌باشد که مورد استقبال اعضا نیز قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، دکتر عاطفه زارعی ، با اشاره به راه‌اندازی ایستگاه مطالعه سیار در همدان، اظهار کرد: با همکاری سازمان اتوبوسرانی، سه ایستگاه مطالعه سیار در شهر همدان راه‌اندازی شده است.

  • بنرها
  • مناسبت ها
 
  • پیوندها
  • ارتباط با مدیرکل
 
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما